Lista jest niepoprawna lub nie może być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych.